Settets innhold
Forord
Innføring i elektronikk
Generell byggeveiledning
Strømkrets med batteri og lampe
Strømkrets med trykk-kontakt
Motstand
Trimmepotensiometer
Diode
Transistor BC 158
Transistor BC 238
Elektrolyttkondensator
Polyesterkondensator
Byggeveiledning til de elektriske apparatene
1. Automatisk trappebelysning
2. På-av-bryter
3. Fuktighetsindikator
4. Blinklys
5. Varslingsanlegg
6. Spenningsavhengig bryter
7. Nivåindikator
8. Automatisk morse-øvingsapparat
9. Regulerbar tonegenerator
10. Testkobling for den blå transistoren
11. Testkobling for den hvite transistoren
12. Motstands- og kondensatortester
13. Morse-øvingsapparat
14. Tonegenerator
Skjemasymboler