Innhold i eksperimentsettene
1.Generell byggeveiledning
2.Elektroniske apparater
1.05.Lavfrekvensforsterker med tonekontroll4
1.06.Lysorgel5
1.07.Tre-kanals lysorgel6
1.08.Induksjonssender og -mottager (teleslynge)4
1.09.Elektronisk orgel6
1.10.Toveis samtaleanlegg (interkom)6
2.07.Ekstra telefonsignal6
2.08.Morsesender og -mottager5
2.09.Samtalemåler5
2.10.Automatisk fingerskive5
3.19.Sagtannoscillator4
3.20.LC-oscillator med transformator4
3.21.Blinklys med PNP- og NPN-transistorer4
3.22.Elektronblitzaggregat4
3.23.Politisirene4
3.24.Sensorkontakt5
3.25.Fyr6
3.26.Automatisk trafikklys6
3.27.Isvarsler6
3.28.Glattisvarsler6
3.29.Varslingsanlegg for kjøledisker6
3.30.Kjøleromsalarm6
3.31.Driftsvarsler (arbeidsindikator)6
3.32.Lyssperre6
3.33.Automatisk varslingsanlegg for jernbaneoverganger uten bommer6
3.34.Trafikklys for fotgjengere6
3.35.Manuelt manøvrerbart trafikklys6
3.36.Brannsirene med varsellys6
3.37.Strømbryter6
3.38.Krone eller mynt6
3.39.Tåkelur4
3.40.Signallagrer6
3.41.Landingslys6
4.17.Lysfølsom tonegenerator4
4.18.Blitzlysfølsom koblingsforsterker4
4.19.Fotoblitzstyring5
4.20.Ledningssøker4
4.21.Signalfølger5
4.22.Strømgjennomgangstester5
4.23.Voltmeter4
4.24.Hørseltester5
4.25.Måleapparat for MF-båndfilter5
4.26.Trinnvis tonegenerator5
4.27.Stikkprøvekontroll6
4.28.Trinnvis fjerntermometer6
4.29.Pulsindikator4
4.30.Optisk tidsomkobler5
4.31.Automatisk stegomkobler5
4.32.Termostat6
4.33.Reaksjonstester6
4.34.Poltester4
4.35.Strømfordelingsregulator6
4.36.Reservebelysning6
5.05.Mellombølgemottager med innstillingsindikator5
5.06.Superheterodynmottager for mellom- og langbølge5
5.07.Superhetmottager for området mellom KB og MB5
5.08.Kortbølgesuperhet5
5.09.Konverter for 80 m-amatørbåndet5
6.01.OG-funksjon (AND-funksjon)6
6.02.OG-kobling med dioder6
6.03.ELLER-funksjon (OR-funksjon)6
6.04.ELLER-kobling med dioder6
6.05.INVERTERINGS-funksjon (INVERTER-funksjon)6
6.06.NOR-funksjon6
6.07.EKVIVALENS-funksjon (EQUIVALENCE)6
7.01.Energioverføring med høyfrekvens4
7.02.Peileapparat for TV-mottagere4
7.03.Fjernkontroll vha. lyd5
7.04.Garagedøråpner5
7.05.Lystelegraf5
Skjemasymboler
Koplingsplansymboler
Ordforklaringer
Tekniske data
Kodetabeller
Apparatene kan bygges med følgende elektronikkbyggesett:
4 EE 2000 eller EE 2003, 2004
5 EE 2000 eller EE 2003, 2004, 2005
6 EE 2000 eller EE 2003, 2004, 2005, 2006