Innhold i eksperimentsettene
1.Generell byggeveiledning
2.Innføring i elektronikk
2.1.Strømkretsen Kopling 1, enkel strømkrets
Kopling 2, strømkrets med strømbryter
Kopling 3, spenning
Kopling 4, parallellkopling
2.2.Ledere og isolatorer Kopling 5, ledere og isolatorer
2.3.Motstander Kopling 6, strømkrets med motstand
Kopling 7, seriekopling av motstand
Kopling 8, parallellkopling av motstand
Kopling 9, spenningsdeler
Kopling 10, potensiometer som variabel motstand
Kopling 11, potensiometer som spenningsdeler
Kopling 12, fotomotstand i strømkrets
2.4.Vekselstrøm
2.5.Spolen
2.6.Dioden Kopling 13, dioden i en strømkrets
2.7.Transistoren Undersøkelse av strømretningene i en npn-transistor
Kopling 14, basis-emitterovergangen i lederetning
Kopling 15, basis-emitterovergangen i sperreretning
Kopling 16, basis-kollektorovergangen i lederetning
Kopling 17, basis-kollektorovergangen i sperreretning
Kopling 18, kollektor-emitterovergangen i strømkretsen
Kopling 19, kollektor-emitterovergangen i strømkretsen
Kopling 20, kollektorstrømkretsen
Kopling 21, basisstrømkretsen
Undersøkelse av strømretningene i en pnp-transistor
Kopling 22, basis-emitterovergangen i sperreretning
Kopling 23, basis-emitterovergangen i lederetning
Kopling 24, basis-kollektorovergangen i sperreretning
Kopling 25, basis-kollektorovergangen i lederetning
Kopling 26, kollektor-emitterovergangen i strømkretsen
Kopling 27, kollektor-emitterovergangen i strømkretsen
Kopling 28, pnp-transistoren i strømkretsen
2.8.Transistoren som strømbryter Kopling 29, npn-transistoren som strømbryter
2.9.Transistoren som forsterker Kopling 30, npn-transistoren som forsterker
Kopling 31, arbeidspunktsinstilling vha. basisformotstand
Kopling 32, motkopling
Kopling 33, motkopling
Kopling 34, arbeidspunktsinstilling vha. NTC
Kopling 35, emitterkopling
Kopling 36, kollektorkopling
Kopling 37, sammenlikning mellom emitter- og kollektorkoplingen
Kopling 38, basiskopling
2.10.Kondensatorer Kopling 39, kondensator i likestrømskrets
Kopling 40, opp- og utladning av kondensatorer
Kopling 41, kondensator i vekselstrømkrets
2.11.Svingekretser
3.Elektronikkens undergrupper
3.1.ElektroakustikkKopling 42, elektrisk energi -- lydenergi
3.2.SambandsteknikkKopling 43, RC-oscillator
Kopling 44, LC-oscillator
3.3.Elektroniske signalapparaterKopling 45, Schmitt-trigger
Kopling 46, flip-flop
Kopling 47, astabile multivibratorer
Kopling 48, monostabile multivibratorer
3.4.Måle- og reguleringsteknikkKopling 49, reguleringskrets
3.5.RadioteknikkKopling 50, diodemottakeren
4.Elektroniske apparater
4.1.Elektroakustikk 1.01.Forsterker for platespiller og båndspiller1
1.02.To-trinns platespillerforsterker2
1.03.Push-pull forsterker3
1.04.For-forsterker med korreksjon2
4.2.Sambandsteknikk 2.01.Øvelsesapparat for morse1
2.02.Øvelsesapparat for morse med høyttaler2
2.03.Telefonforsterker3
2.04.Tretrinns telefonforsterker3
2.05.Svarsignalgenerator2
2.06.Svarsignalgenerator med signallampe2
4.3.Elektroniske signalapparater 3.01.Lyskontrollanlegg1
3.02.Blinklys og tyverialarm1
3.03.Blinklys med regulerbar blink-hastighet1
3.04.Regulerbart blitzlys1
3.05.Lys- og lydstyrkemåler3
3.06.Akustisk relé1
3.07.Tyverialarm med varsellampe1
3.08.Optisk og akustisk tyverialarm3
3.09.Signalanlegg med skumringsbryter3
3.10.Retningsviser med to transistorer2
3.11.Varsellampe1
3.12.Driftsvarsel med lys- og lydsignal2
3.13.Sirene2
3.14.Totonehorn2
3.15.Trappelys2
3.16.Lysdimmer1
3.17.Innkoplingsforsinker1
3.18.Utkoplingsforsinker1
4.4.Måle- og reguleringsteknikk 4.01.Automatisk nattlys eller parkeringslys1
4.02.Enkel fuktighetsindikator1
4.03.Fuktighetsindikator med lyssignal2
4.04.Fuktighetsindikator med lydsignal2
4.05.Tidsstrømbryter1
4.06.Langtidsstrømbryter med lysindikator2
4.07.Tidsstrømbryter med lydsignal3
4.08.Lysmåler1
4.09.Følsom lysmåler3
4.10.Lysmåler med lydsignal1
4.11.Målebro for resistans, induktans og kapasitans3
4.12.Regulerbar tonefrekvensgenerator3
4.13.Væskenivåindikator1
4.14.Lysfølsom lyskopling1
4.15.Lysfølsom mørkekopling1
4.16.Transistortester1
4.5.Radioteknikk 5.01.Diodemottaker med høyttaler3
5.02.Mellombølgemottaker med tre transistorer3
5.03.Kortbølgemottaker3
5.04.FM-mottaker3
Skjemasymboler
Koplingsplansymboler
Ordforklaringer
Kodetabeller
Apparatene kan bygges med følgende elektronikkbyggesett:
1 EE 2003 eller EE 2050eller EE 2040, 2041
2 EE 2003 eller EE 2050, 2051eller EE 2040, 2041, 2051
3 EE 2003 eller EE 2050, 2051, 2052 eller EE 2040, 2041, 2051, 2052